Sønderjysk Begravelsesopsparing​

(Begunstiget opsparing)​

Hvad er Sønderjysk Begravelsesopsparing?

Sønderjysk Begravelsesopsparing er en opsparingsforening for alle over 18 år som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse eller bisættelse.

Hvor meget kan man indbetale?

Medlemsskabet er registreret, når første indskud har fundet sted. Det skal være min. 1.000 kr. 

Efterfølgende indskud skal være på min. 500 kr. I alt kan der højst indskydes 25.000 kr. Efter første indskud tilsendes medlemsbevis.

Skal der betales skat?

Nej. – Indstående på opsparingskontoen er fritaget for beskatning og betragtes ikke som formue. Der er ikke fradag for indskud. I forbindelse med udbetaling, indgår beløbet i dødsboet på linie med andre begravelsestilskud.

Sønderjysk Begravelsesopsparing er godkendt af told – og skattestyrelsen.

​Har indskuddet indflydelse på øvrig økonomi?

Nej. – Opsparingen ved Sønderjysk Begravelsesopsparing sker på en spærret konto og har ingen inflydelse på tildeling af ydelser, som f.eks. medicintilskud, hjemmehjælp, huslejetilskud, begravelsestilskud og andre offentlige ydelser/tilskud.

Hvordan bruges opsparingen?

I forbindelse med et medlems død udbetales kontoens indestående til anmelderen, der har forestået medlemmets begravelse/bisættelse mod relevant dokumentation. Midlerne kan anvendes til alt relevant i forbindelse med begravelse/bisættelse, herunder bl.a. også kaffebord/bespisning af følge, gravsten og vedligeholdelse af gravsted. – Beløbet kan ikke anvendes til andre formål.

Kan man opsige et medlemsskab?

Ja. – Man kan til enhver tid opsige sit medlemsskab. Indbetalte indskud kan ikke frigøres, men kontoens indestående og tildelt bonus bliver ved dødsfald udbetalt til brug i overensstemmelse med begravelsesopsparingens formål.

Hvordan tilskrives bonus?

Ved det årlige regnskabsafslutning fordeles et eventuelt overskud som bonus. Den beregnes i forhold til det indskudte beløbs størrelse.

Er der indskudt for meget?

Er et indestående større end udgifterne til medlemmets begravelse/bisættelse, overføres det overskydende beløb til en fælles konto. En gang om året overdrages denne konto´s beløb til en forening/organisation med velgørende eller almennyttig formål.

De fleste er klar over, at en begravelse/bisættelse er forbundet med store omkostninger.

Også større omkostninger end det offentlige tilskud kan dække. Ligeledes er der mange, der ikke ønsker at belaste deres efterladte med disse omkostninger og de praktiske omstændigheder i forbindelse med dødsfald.

Den Sønderjyske Begravelseopsparing er oprettet til hjælp for personer, der selv ønsker at kunne drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse.

Kontakt os

Du er velkommen til at skrive til os. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Løgumkloster

​Telefon: 74 74 54 74

Rødekro

Hvedemarken 36

6230 Rødekro


​Telefin: 74 66 13 66​

Mail: psb@psb.dk 

Aabenraa

​Telefon: 74 62 90 05

CVR: 42162620